نسخه آرشیو پخش آرشیو

گفتاورد(تكرار) آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 25 شهریور 1400 ساعت: 12:00 | مدت: 30 دقیقه

نقد و بررسی امور كلان فرهنگی كشور با حضور كارشناسان حوزه های مختلف فرهنگی
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir\r\n پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir\r\n شماره پیامك: 983000094+\r\n تلفن گویا: 982127860094+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو