نسخه آرشیو پخش آرشیو

مسابقه یك، دو، صدا آرشیو برنامه ای

دوشنبه 29 شهریور 1400 ساعت: 17:30 | مدت: 30 دقیقه

فصل نهم مسابقه یك، دو، صدا با موضوع: خوانندگی\r\n
داوران: آقایان مصطفی راغب، دكتر محمدرضا چراغعلی، قاسم افشار، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو