نسخه آرشیو پخش آرشیو

راهبرد آرشیو برنامه ای

شنبه 27 شهریور 1400 ساعت: 14:50 | مدت: 40 دقیقه

راهبرد قدرت در اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری
ماشاالله رضوانی(تهیه كننده)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو