نسخه آرشیو پخش آرشیو

پلاك 8(زنده) آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 31 شهریور 1400 ساعت: 13:30 | مدت: 25 دقیقه

روز تشكیل قرارگاه پدافند هوایی حضرت خاتم(ص)، پرداختن به دستاوردهای انقلاب اسلامی(دفاعی، نظامی، ادبیات داستانی و هنر انقلاب)، جنگ نرم- حقیقت و بصیرت- پرداختن به شهدای مدافع حرم
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو