نسخه آرشیو پخش آرشیو

رهاورد آرشیو برنامه ای

سه شنبه 30 شهریور 1400 ساعت: 11:15 | مدت: 25 دقیقه

رهاورد مجله ای رادیویی با موضوع علمی است كه در صفحات آن نكات شنیدنی علمی یا پزشكی، مانند نانو و فضای مجازی، دانش بنیان، پزشكی و تغذیه مطرح می شود.
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو