نسخه آرشیو پخش آرشیو

بشارت باران آرشیو برنامه ای

سه شنبه 30 شهریور 1400 ساعت: 04:45 | مدت: 1 ساعت

به چه افرادی میشه تكیه كرد و روشون حساب كرد؟ اذانگاهی صبح- اذان: 05:27، موذن: استاد هاشم روغنی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو