نسخه آرشیو پخش آرشیو

قرار آرشیو برنامه ای

شنبه 3 مهر 1400 ساعت: 11:40 | مدت: 30 دقیقه

ویژه برنامه اذانگاهی با موضوع آثار نماز اول وقت- تاكید بر همدلی و همراهی مومنانه- موذن: دكتر قاسم رضیعی- اذان ظهر به افق تهران: 11:54
تهیه كننده: سودابه طهوری- زهره عبدالرحیم- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو