نسخه آرشیو پخش آرشیو

دكتر صبا آرشیو برنامه ای

یکشنبه 4 مهر 1400 ساعت: 06:45 | مدت: 15 دقیقه

دكتر صبا با شعار در هر شرایط بخند، به سوالات مختلف شما پاسخ میدهد
موضوع: گشایش در كار دیگران، كمك كردن به دیگران

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو