نسخه آرشیو پخش آرشیو

القصه آرشیو برنامه ای

سه شنبه 6 مهر 1400 ساعت: 22:30 | مدت: 15 دقیقه

خوانش داستان های كوتاه از ادبیات ایران و جهان\r\n
موضوع: فصل ششم كتاب پرده عاشقی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو