نسخه آرشیو پخش آرشیو

زیر نور ماه آرشیو برنامه ای

یکشنبه 4 مهر 1400 ساعت: 23:05 | مدت: 50 دقیقه

متن و مداحی و نوحه مناسب با شب اربعین حسینی- نقش جابر بن عبدا... انصاری از برگزیدگان اصحاب حضرت محمد (ص) در واقعه اربعین\r\n
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو