نسخه آرشیو پخش آرشیو

القصه آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 7 مهر 1400 ساعت: 12:15 | مدت: 15 دقیقه

خوانش داستان های كوتاه از ادبیات ایران و جهان
موضوع: فصل هفتم كتاب پرده عاشقی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو