نسخه آرشیو پخش آرشیو

نیستان آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 8 مهر 1400 ساعت: 22:00 | مدت: 1 ساعت

گذری در موسیقی ایران؛ جایگاه كلام در موسیقی، مستند نیستان در گذر زمان، معرفی داود آزاد، موسیقی از ایده تا اجرا

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو