نسخه آرشیو پخش آرشیو

بازتاب آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 7 مهر 1400 ساعت: 18:30 | مدت: 30 دقیقه

بررسی مسائل سیاسی؛ بازتاب صحبت های رهبر معظم انقلاب در مراسم عزاداری اربعین حسینی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو