نسخه آرشیو پخش آرشیو

مخاطب خاص(زنده) آرشیو برنامه ای

شنبه 10 مهر 1400 ساعت: 20:00 | مدت: 1 ساعت

بررسی وضعیت تولید واكسن ایرانی\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
ارتباط تلفنی با دكتر علیرضا بیگلری(رئیس انستیتو پاستور ایران)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو