نسخه آرشیو پخش آرشیو

نیستان آرشیو برنامه ای

یکشنبه 11 مهر 1400 ساعت: 22:00 | مدت: 1 ساعت

گذری در موسیقی ایران؛ گفتگو با آقایان كارن كیهان درباره آلبوم باغ بی گری، محمدرضا تفضلی آهنگساز و ابراهیم قاعدی مدرس ساز قیچك

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو