نسخه آرشیو پخش آرشیو

دكتر صبا آرشیو برنامه ای

دوشنبه 12 مهر 1400 ساعت: 06:45 | مدت: 15 دقیقه

دكتر صبا با شعار در هر شرایط بخند، به سوالات مختلف شما پاسخ میدهد
موضوع: درس گرفتن از زندگی در گذر زمان

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو