نسخه آرشیو پخش آرشیو

رادیو شصت آرشیو برنامه ای

یکشنبه 11 مهر 1400 ساعت: 20:30 | مدت: 30 دقیقه

مروری بر ترانه های ماندگار، نوستالژیك و اشعار شاعران معاصر دهه ی شصت و اوایل دهه هفتاد\r\n
یادآوری خاطرات دهه شصتی ها- شماره پیامك: 300001057 98+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو