نسخه آرشیو پخش آرشیو

شب سعید آرشیو برنامه ای

جمعه 16 مهر 1400 ساعت: 03:00 | مدت: 1 ساعت

برنامه ای در قالب داستانك طنز، ادبیات طنز و شعر طنز با اجرای سعید بیابانكی\r\n
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو