نسخه آرشیو پخش آرشیو

سرزمین من آرشیو برنامه ای

دوشنبه 19 مهر 1400 ساعت: 13:00 | مدت: 1 ساعت

شیوه نامه تشكیل كلاسهای درس در دانشگاه‌ها، تشكیل دولت سراسری (واحد) ایران، تاسیس مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسلامی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو