نسخه آرشیو پخش آرشیو

دكتر صبا آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 21 مهر 1400 ساعت: 06:15 | مدت: 15 دقیقه

دكتر صبا با شعار در هر شرایط بخند، به سوالات مختلف شما پاسخ میدهد
موضوع: اجاره نشین یا صاحب خونه بودن

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو