نسخه آرشیو پخش آرشیو

نیستان آرشیو برنامه ای

سه شنبه 20 مهر 1400 ساعت: 22:00 | مدت: 1 ساعت

گذری در موسیقی ایران؛ چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی با مجتبی خان خان قیطاقی، بخش غیر رقابتی سی و هفتمین جشنواره موسیقی فیلم فجر، درگذشت علی غلامرضایی و دردی محمد اسماعیل زاده، معرفی آلبوم نمك اثری از گروه آدمك، پردهه گردانی از عشاق به سه گاه

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو