نسخه آرشیو پخش آرشیو

آرام جان آرشیو برنامه ای

جمعه 23 مهر 1400 ساعت: 07:00 | مدت: 30 دقیقه

ویژه برنامه ای در خصوص امام زمان (عج) با رویكرد امید و آگاهی و اخلاق و فرهنگ انتظار كه از جوانب مختلف به موضوع انتظار موعود می پردازد\r\n
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+\r\n\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو