نسخه آرشیو پخش آرشیو

ایران امروز آرشیو برنامه ای

یکشنبه 25 مهر 1400 ساعت: 12:40 | مدت: 50 دقیقه

این برنامه تلاش دارد تا با كمك گرفتن از قالب میزگرد موضوعات مختلف را با حضور صاحبنظران به بحث بگذارد و نظرهای موافق و مخالف را در خصوص موضوع های روز به اطلاع افكار عمومی برساند\r\n
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو