نسخه آرشیو پخش آرشیو

سرای سخن آرشیو برنامه ای

یکشنبه 25 مهر 1400 ساعت: 05:15 | مدت: 25 دقیقه

زهد و ساده زیستی \r\n
حجت الاسلام مسعود عالی(كارشناس دینی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو