نسخه آرشیو پخش آرشیو

تلاوت صدیق محمود منشاوی آرشیو برنامه ای

دوشنبه 26 مهر 1400 ساعت: 14:45 | مدت: 11 دقیقه

سوره های زمر آیات 73-آخر و غافر آیات 1-3

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو