نسخه آرشیو پخش آرشیو

تلاوت ترتیل استاد عبدالعزیز عكاشه آرشیو برنامه ای

دوشنبه 26 مهر 1400 ساعت: 00:00 | مدت: 1 ساعت

از ابتدای سوره احقاف تا آیه 30 از سوره ذاریات
جزء 26

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو