نسخه آرشیو پخش آرشیو

اذان آرشیو برنامه ای

دوشنبه 26 مهر 1400 ساعت: 11:30 | مدت: 35 دقیقه

اذان ظهر به افق تهران: 11:49 موذن: استاد صبحدل
تلاوت قبل از اذان ظهر، اذان ظهر به افق تهران، نماز و تعقیبات و دعای هفتم صحیفه سجادیه

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو