نسخه آرشیو پخش آرشیو

تلاوت آقای محمدحسن موحدی آرشیو برنامه ای

دوشنبه 26 مهر 1400 ساعت: 15:30 | مدت: 19 دقیقه

سوره بقره آیات 62-82

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو