نسخه آرشیو پخش آرشیو

تلاوت ترتیل استاد محمد عباسی آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 28 مهر 1400 ساعت: 00:00 | مدت: 1 ساعت

از ابتدای سوره مجادله تا انتهای سوره تحریم
جزء 28

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو