نسخه آرشیو پخش آرشیو

تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حصان آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 28 مهر 1400 ساعت: 08:30 | مدت: 28 دقیقه

سوره های ق آیات 38-آخر، ذاریات آیات 1-23 و رحمن آیات 1-4

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو