نسخه آرشیو پخش آرشیو

تلاوت ترتیل حزبی استاد محمود خلیل حصری آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 28 مهر 1400 ساعت: 05:02 | مدت: 18 دقیقه

سوره های یس آیات 28-آخر و صافات آیات 1-21
ترتیل حزب 1 از جزء 23 قرآن كریم

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو