نسخه آرشیو پخش آرشیو

تلاوت استاد محمود خشت آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 28 مهر 1400 ساعت: 01:16 | مدت: 29 دقیقه

سوره تحریم آیات 1-8

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو