نسخه آرشیو پخش آرشیو

تلاوت ترتیل حزبی استاد شحات محمد انور آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 28 مهر 1400 ساعت: 17:55 | مدت: 20 دقیقه

سوره های ص آیات 52-آخر و زمر آیات 1-31
حزب 4 از جزء 23 قرآن كریم

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو