نسخه آرشیو پخش آرشیو

تلاوت ترتیل حزبی استاد شهریار پرهیزكار آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 28 مهر 1400 ساعت: 09:45 | مدت: 14 دقیقه

سوره صافات آیات 22-144
حزب 2 از جزء 23 قرآن كریم

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو