نسخه آرشیو پخش آرشیو

تلاوت ترتیل حزبی استاد محمد عباسی آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 28 مهر 1400 ساعت: 13:01 | مدت: 19 دقیقه

سوره های صافات آیات 145-آخر و ص آیات 1-51
ترتیل حزب 3 از جزء 23 قرآن كریم

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو