نسخه آرشیو پخش آرشیو

صد و یك كتاب راه برای كتاب نخواندن آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 13 آبان 1400 ساعت: 11:00 | مدت: 30 دقیقه

معرفی یك كتاب بلند در 30 دقیقه\r\n
موضوع: معرفی فیلم صبحانه در تیفانی، فیلم‌نامهٔ این اثر اقتباسی است از كتاب صبحانه در تیفانی، اثر ترومن كاپوتی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو