نسخه آرشیو پخش آرشیو

دكتر صبا آرشیو برنامه ای

شنبه 15 آبان 1400 ساعت: 06:15 | مدت: 15 دقیقه

دكتر صبا با شعار در هر شرایط بخند، به سوالات مختلف شما پاسخ میدهد
موضوع: معروف شدن و شهرت

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو