نسخه آرشیو پخش آرشیو

دكتر صبا آرشیو برنامه ای

یکشنبه 16 آبان 1400 ساعت: 06:15 | مدت: 15 دقیقه

دكتر صبا با شعار در هر شرایط بخند، به سوالات مختلف شما پاسخ میدهد
موضوع: زندگی با كرونا در پاییز

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو