نسخه آرشیو پخش آرشیو

مخاطب خاص(زنده) آرشیو برنامه ای

شنبه 22 آبان 1400 ساعت: 20:00 | مدت: 1 ساعت

بررسی آینده واكسن كرونا در ایران و جهان \r\n\r\n\r\n\r\n
ارتباط تلفنی با دكتر بیگلری(رئیس انستیتوپاستور ایران)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو