نسخه آرشیو پخش آرشیو

عصر صبا آرشیو برنامه ای

یکشنبه 23 آبان 1400 ساعت: 16:00 | مدت: 1 ساعت

مجله عصرگاهی با بیان موضوعاتی اجتماعی و حقوق شهروندی \r\n
موضوع: مدیریت بحران- یه اتفاق كوچیك برای یكی از اعضای خانواده شما افتاده اولین كاری كه می كنید چیه؟

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو