نسخه آرشیو پخش آرشیو

عصر صبا آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 26 آبان 1400 ساعت: 16:00 | مدت: 1 ساعت

مجله عصرگاهی با بیان موضوعاتی اجتماعی و حقوق شهروندی \r\n
موضوع: كتاب- شما نویسنده یك كتاب طنز هستید اسم اون رو چی میگذارید؟

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو