نسخه آرشیو پخش آرشیو

مرورگر 1055 آرشیو برنامه ای

جمعه 28 آبان 1400 ساعت: 20:00 | مدت: 30 دقیقه

نكات جذاب علمی، شبه علم ها، تازه های نجوم و مسایل مربوط به هوش مصنوعی
موضوع: برای خرید محصول چقدر به برند و نام فروشگاه توجه می كنید؟

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو