نسخه آرشیو پخش آرشیو

شهر فرنگ آرشیو برنامه ای

یکشنبه 30 آبان 1400 ساعت: 09:00 | مدت: 1 ساعت

این برنامه با شعار با ما بخند به نقد مسایل سیاسی، اقتصادی، ورزشی، اجتماعی در قالب نمایش های طنز و پخش ترانه میپردازد
جنگ مفرح با نمایش های طنز و ترانه های شاد

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو