نسخه آرشیو پخش آرشیو

به وقت زندگی آرشیو برنامه ای

شنبه 6 آذر 1400 ساعت: 10:00 | مدت: 1 ساعت

مسائل و موضوعات خانواده با شعار خانواده جان بخند
موضوع: راهكار خلاقانه برای آشتی كردن- سوال برنامه: عوارض قهرهای طولانی در خانواده چیه؟

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو