نسخه آرشیو پخش آرشیو

مخاطب خاص(زنده) آرشیو برنامه ای

شنبه 6 آذر 1400 ساعت: 20:00 | مدت: 1 ساعت

درس هایی كه از دوران كرونا گرفتیم.\r\n\r\n\r\n
ارتباط تلفنی با دكتر علویان(رئیس سازمان نظام پزشكی استان تهران)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو