نسخه آرشیو پخش آرشیو

به وقت زندگی آرشیو برنامه ای

دوشنبه 8 آذر 1400 ساعت: 10:00 | مدت: 1 ساعت

مسائل و موضوعات خانواده با شعار خانواده جان بخند
موضوع: بلوغ های ذهنی و تاثیر آن در زندگی؛ سوال برنامه: عجیبترین عادت زندگی شما چیه؟

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو