نسخه آرشیو پخش آرشیو

شهر فرنگ آرشیو برنامه ای

سه شنبه 9 آذر 1400 ساعت: 09:00 | مدت: 1 ساعت

جنگ مفرح با نمایش های طنز و ترانه های شاد
این برنامه با شعار با ما بخند به نقد مسایل سیاسی، اقتصادی، ورزشی و اجتماعی در قالب نمایش های طنز و پخش ترانه میپردازد

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو