نسخه آرشیو پخش آرشیو

صد و یك كتاب راه برای كتاب نخواندن آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 11 آذر 1400 ساعت: 11:00 | مدت: 30 دقیقه

معرفی یك كتاب بلند در 30 دقیقه\r\n
موضوع: معرفی فیلم ارباب حلقه ها براساس رمان ارباب حلقه‌ها نوشته ی جان رونالد روئل تالكین

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو