نسخه آرشیو پخش آرشیو

مرورگر 1055 آرشیو برنامه ای

جمعه 19 آذر 1400 ساعت: 15:30 | مدت: 30 دقیقه

نكات جذاب علمی، شبه علم ها، تازه های نجوم و مسایل مربوط به هوش مصنوعی
موضوع: كرونا تا كی پیش ما میمونه؟

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو