نسخه آرشیو پخش آرشیو

مخاطب خاص(زنده) آرشیو برنامه ای

شنبه 20 آذر 1400 ساعت: 20:00 | مدت: 1 ساعت

بررسی مدت پاندمی كرونا
ارتباط تلفنی با دكترعابدینی(فوق تخصص ریه، دبیر سابق كمیته علمی كشوری كرونا)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو